Polityka prywatności i Cookies

Postanowienia wstępne

Niniejsza polityka prywatności określa:

 • informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Leoart Marcin Połacik, Zawiszy Czarnego 9, 40-872 Katowice, NIP 6342829124 (Administrator) w ramach działalności sklepu internetowego mieszczącego się pod witryną https://sklep.dziecimaryi.pl (Sklep), zgodnie z wymaganymi zasadami informowania osób, których dane dotyczą przez ogólne rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO),
 • zasady przetwarzania danych osobowych przez Administratora w ramach  działalności Sklepu,
 • zasady wykorzystywania przez Administratora plików cookies w ramach  działalności Sklepu.

Obowiązek informacyjny

Administratorem Państwa danych osobowych jest Leoart Marcin Połacik, Zawiszy Czarnego 9, 40-872 Katowice, NIP 6342829124.

Z Administratorem można skontaktować się:

 • mailowo pod adresem: [email protected]
 • pocztą lub osobiście pod adresem: ul. Zawiszy Czarnego 9, 40-872 Katowice

Przedstawicielem Administratora ds. ochrony danych osobowych jest pan Marcin Połacik, adres e-mail: [email protected]

Dane osobowe są wykorzystywane przez Administratora w celu:

 1. wykonywania zawartych z Państwa umów oraz podejmowania czynności na Państwa żądania w celu zawarcia takiej umowy,
 2. świadczenie usług drogą elektroniczną (w tym administrowanie kontem użytkownika),
 3. realizacji obowiązków prawnych administratora, w celu wykonywania  obowiązków publicznoprawnych Administratora,
 4. realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora, w tym:
  1. dochodzenia roszczeń przez Administratora lub obrony przed roszczeniami osób trzecich,
  2. monitoring zachowania na stronie, w tym nagrywanie ekranu,
  3. prowadzenie analizy za pomocą Google Analytics, piksel konwersji Meta (Facebook) oraz Insight Tag LinkedIn,
 5. w celach marketingowych, w tym w szczególności:
  1. obsługa zapytań przez formularz,
  2. prezentacja oferty lub informacji,
  3. profilowanie osób fizycznych,
  4. remarketing,
  5. działania marketing automation.

Państwa dane osobowe są przechowywane przez okres niezbędny do realizacji umowy oraz przewidywany przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

Administrator może przekazywać Państwa dane partnerom, którym Administrator zleca zadania zewnętrzne, przykładowo zadań związanych z księgowością i rachunkowością. Administrator może także przekazywać Państwa dane partnerom w zakresie dostarczanych przez Administratora produktów.

Administrator poucza o prawie do dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczania przetwarzania oraz sprzeciwu wobec przetwarzania danych wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora. Ponadto posiadają Państwo prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania tych danych przed cofnięciem zgody. Oświadczenie o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych należy przekazać w formie pisemnej lub elektronicznej na wyżej podane dane kontaktowe.

Ponadto przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku, gdy uważają Państwo, iż czynności przetwarzają naruszają przepisy Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych.

Administrator nie przekazuje Państwa danych osobowych poza obszar Unii Europejskiej.

Administrator dokonuje profilowania przy zbieraniu plików cookies. Profilowanie polega na zbieraniu informacji o osobie, której dane dotyczą na podstawie jej zachowań w Sklepie. Możliwe jest dokonanie we własnym zakresie wyłączenia profilujących plików cookies, jednakże będzie to wiązało się z całościowym zablokowaniem używania plików cookies.W tym zakresie zob. pkt “Pliki Cookies” wraz z instrukcją do wyłączenia funkcjonowania plików cookies.

Wszystkie Państwa dane osobowe będą przetwarzane w sposób zapewniający ich poufność oraz bezpieczeństwo. Administrator zobowiązuje się wdrożyć odpowiednie środki organizacyjne oraz techniczne w celu zapewnienia poufności i bezpieczeństwa danych osobowych przetwarzanych przez niego w ramach Sklepu.

Zasady przetwarzania danych osobowych

Administrator zbiera informacje podane przez Użytkownika Sklepu:

 • za pośrednictwem plików cookies (o czym w dalszej części Polityki),
 • podane w Sklepie dobrowolnie przez Użytkownika.

Dane osobowe niezbędne do dokonywania zakupów w Sklepie

Użytkownik, aby dokonać zakupu w Sklepie zobowiązany jest:

 1. spełniać wymogi do korzystania ze strony internetowej Sklepu,
 2. założyć konto i podać:
  1. imię i nazwisko Użytkownika,
  2. firmę (w przypadku podmiotów prowadzących działalność gospodarczą),
  3. NIP (w przypadku podmiotów prowadzących działalności gospodarczą lub osób fizycznych, które żądają wystawienia faktury),
  4. adres,
  5. adres poczty elektronicznej,
  6. numer telefonu.
    

Użytkownik loguje się za pośrednictwem podanego adresu poczty elektronicznej (login). Konto zabezpieczone jest hasłem.

Podanie danych jest dobrowolne, ale odmowa ich podania skutkuje (za wyjątkiem danych, które są wskazane jako dobrowolne) niemożnością założenia konta, a co za tym idzie, niemożnością dokonania zakupu w Sklepie.

Formularz kontaktowy

Dane zebrane przez formularz kontaktowy zbierane są w celu udzielenia informacji na zapytanie Użytkownika.

Pliki cookies

Wyłączenie plików cookies może być dokonane przez Użytkownika:

 • w ustawieniach przeglądarki internetowej, z której Użytkownik korzysta,
 • w ustawieniach urządzenia końcowego, z którego Użytkownik korzysta.

W przypadku gdy Użytkownik nie wyłączy plików cookies w sposób wskazany powyżej, pliki cookies będą stosowane całościowo. Pliki cookies można zatem zaakceptować w całości lub w całości odrzucić, Sklep Internetowy nie przewiduje rozwiązań pośrednich.

Witryna Sklepu wykorzystuje pliki cookies stanowiące dane informatyczne, które są przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika i przeznaczone są do korzystania ze stron w sieci Internet.

Sklep wykorzystuje dwa rodzaje plików cookies:

 • stałe – pozostają na urządzeniu końcowym Użytkownika tak długo, jak długo ustawiona jest ich żywotność lub do momentu ręcznego usunięcia,
 • sesyjne – pliki tymczasowe przechowywanymi w pamięci przeglądarki. Pozostają na urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu opuszczenia strony.

Wykorzystywane pliki cookies (Pliki te nie przechowują żadnych informacji o charakterze poufnym.)

• Google Analytics – Te pliki cookie umożliwiają działanie funkcji Google Analytics.

 • Facebook – Te pliki cookie umożliwiają działanie funkcji statystyk Facebooka (Meta).
 • LinkedIn – Te pliki cookie umożliwiają działanie funkcji statystyk LinkedIn.

Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Strony mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.

Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

Zalecamy przeczytanie polityki ochrony prywatności Google, aby poznać zasady korzystania z plików cookie wykorzystywane w statystykach: Polityka ochrony prywatności Google Analytics.

W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/

Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

 • profilowaniu osób fizycznych, a zatem w celu zbierania informacji o Użytkowniku i jego preferencjach w zakresie używania strony internetowej Sklepu,
 • monitoringu aktywności Użytkownika na stronie Sklepu, w tym nagrywanie ekranu, w celu zapewnienia Użytkownikowi dostępu do reklam odzwierciedlających preferencji Użytkownika,
 • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Strony korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
 • określania profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google.
 • remarketingu – wyświetlania reklam dla osób, które odwiedziły Sklep Internetowy,
 • działania marketingu automation, 
 • dostosowania wyglądu strony do najpopularniejszych urządzeń, 
 • obsługi sesji użytkownika.

Wyłączenie plików cookies

Użytkownik może w każdym przypadku zmienić ustawienia w zakresie zarządzania wykorzystywania przez Sklep plików cookies w swoim urządzeniu końcowym bądź też w ustawieniach własnej przeglądarki.

Instrukcja pozwalająca na wyłączenie plików cookies zawarta jest poniżej:

W sprawach nieuregulowanych Polityką Prywatności zastosowanie mają postanowienia Kodeksu cywilnego i odpowiednich ustaw prawa polskiego, a także prawa Unii Europejskiej, w szczególności RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE).