Zwroty i reklamacje

Reklamacje

Reklamację możesz złożyć za pomocą:

  • poczty elektronicznej, poprzez wysłanie wiadomości email na adres: [email protected],
  • poczty tradycyjnej, na adres: Leoart Marcin Połacik, Zawiszy Czarnego 9, 40-872 Katowice,

W zgłoszeniu reklamacyjnym należy podać następujące informacje: imię i nazwisko, adres korespondencyjny, adres poczty elektronicznej, numer telefonu, dane dotyczące reklamowanego towaru (nazwa towaru, data złożenia zamówienia), opis dostrzeżonej wady w Towarze, żądanie z tytułu przysługujących praw z rękojmi (w przypadku reklamacji wynikających z rękojmi), preferowany sposób poinformowania o sposobie rozpatrzenia reklamacji.

Reklamacje rozpatruje sprzedający w terminie 30 dni od dnia jej wniesienia, a w przypadku konsumentów, w terminie 14 dni. W przypadku reklamacji składanej przez konsumenta, brak odpowiedzi w powyższym terminie na reklamację oznacza jej uwzględnienie.

 

Rękojmia

W przypadku, gdy nie jesteś konsumentem, możesz zwrócić towar wyłącznie wówczas, gdy towar posiada wady.

Kupującemu przysługuje prawo do żądania wymiany wadliwego towaru na nowy, usunięcia wady, a także do złożenia oświadczenia o obniżeniu ceny i odstąpieniu od umowy. Odstąpienie od umowy jest możliwe wyłącznie wówczas, jeżeli wada jest istotna.

W przypadku skorzystania z prawa do złożenia oświadczenia o obniżeniu ceny lub odstąpienia od umowy, możemy zaoferować Państwu wymianę towaru na nowy lub naprawę towaru.

Proszę zwrócić uwagę, iż nie ponosimy odpowiedzialności za niewłaściwe korzystanie z towaru, w szczególności poprzez samodzielny montaż niektórych komponentów, samodzielne przeróbki, czy montaż niezgodny z zaleceniami czy instrukcjami sprzedającego.

W przypadku skorzystania z przysługujących Ci uprawnień, musisz odesłać towar na własny koszt do sprzedawcy na adres Leoart Marcin Połacik, Zawiszy Czarnego 9, 40-872 Katowice. Przesyłki za pobraniem nie będą odbierane.

 

Odstąpienie od umowy przez konsumenta

Jeśli jesteś konsumentem, przysługuje Ci prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny w terminie 14 dni od dnia dostarczenia towaru, a jeśli towar jest dostarczany partiami, osobno lub w częściach, termin ten biegnie od dostawy ostatniej rzeczy, partii lub części.

W takim przypadku powinieneś w terminie 14 dni od momentu skorzystania z przysługującego Ci uprawnienia do odstąpienia od umowy odesłać towar na własny koszt do sprzedawcy na adres Leoart Marcin Połacik, Zawiszy Czarnego 9, 40-872 Katowice. Przesyłki za pobraniem nie będą odbierane.

Zwrot środków nastąpi we wskazany przez Ciebie sposób niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia, w którym zwróciłeś nam towar.

Prawo do odstąpienia od Umowy sprzedaży zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do Umowy sprzedaży:

  • w której towar stanowi rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
  • o świadczenie usług, jeżeli sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy,
  • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
  • w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

Szczegóły znajdują się w Regulaminie.